Heinhuis Recycling

Milieu

HEINHUISBROCH0080
Vergunningen

Heinhuis Auto & Metaal Recycling werkt nauw samen met het ministerie van VROM en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Wij staan onder toezicht van de Wet Milieubeheer, die onder meer zorgt voor de vergunningen en de handhaving ervan. De Wet Milieubeheer kijkt naar de inrichting van de bedrijven en geeft op grond daarvan haar vergunningen af.

Voordat aan Heinhuis Auto & Metaal Recycling de benodigde vergunningen werden verstrekt is ons bedrijf getoetst op de onlangs uitgebreide Wet Milieubeheer, waarin alles wat met afval en verontreiniging te maken heeft wordt geregeld. Doelstelling is de grootst mogelijke bescherming te garanderen. Voor recyclingbedrijven betekent dat wel, dat er veelvuldig geïnvesteerd moet worden in machines en ruimtes voor het opslaan en verwerken van de verschillende materialen en het opvangen en afvoeren van vervuilende (vloei)stoffen. Voldoet een bedrijf niet aan de regels en normen die gesteld zijn, dan verliest het zijn vergunningen of worden er administratieve sancties opgelegd. In de Wet Milieubeheer zijn alle rechten en plichten geregeld, de provincie treedt op als bevoegd gezag.

Vergunningen moeten steeds opnieuw worden aangevraagd. Deze worden dus niet stilzwijgend verlengd.

Er is in 20 jaar tijd zeer veel veranderd. Bevonden zich in 1987 in Gelderland alleen al zo’n 1500 bedrijven en bedrijfjes die zich met metaalrecycling of sloopauto’s bezighielden, heden ten dage zijn in heel Nederland nog maar 280 autodemontagebedrijven voorzien van een vergunning. Alleen door voortdurend te innoveren en te investeren in milieuvoorwaarden, zijn de ‘professionals’ overgebleven. Heinhuis Auto & Metaal Recycling neemt daarbij in het oosten des lands een voortrekkersfunctie in.

Certificaten

mrfOm optimaal te voldoen aan de Wet Milieubeheer is Heinhuis Auto & Metaal Recycling in het bezit van alle relevante certificaten en vergunningen. Maar doordat de eisen steeds worden bijgesteld past ons bedrijf zich continu aan, en verzekeren we ons steeds van de nieuwste certificaten. Zo voldoen wij aan de meest actuele certificeringen op het gebied van autodemontage en metaalrecycling.

Ook voor het transporteren van recyclingmateriaal gelden regels. De vervoerder van afval heeft met dezelfde regels te maken als de bewerker. De begeleidende controlebrief betreffende de materialen die worden vervoerd is voldoende. De eigenaar van het bedrijf moet uiteraard in het bezit zijn van de benodigde vergunningen en voldoen aan de eisen van de Wet beroepsgoederenvervoer.

Heinhuis Auto & Metaalrecycling beschikt als erkend vervoerder en inzamelaar van afvalstoffen over de NIWO-vergunning, namens het ministerie van VROM afgegeven door de stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie te Rijswijk.

ARNdefault

De Nederlandse autobranche heeft in 1993 een recyclingsysteem voor autowrakken opgezet, Autorecycling Nederland (ARN). Hierbij waren onder meer betrokken: RAI, BOVAG, FOCWA,STIBA en SVN.
Alleen bedrijven die via certificering streng worden gecontroleerd, en daarbij voldoen aan objectieve maatstaven, mogen onderdeel uitmaken van het ARN-netwerk. Zo’n 280 gecertificeerde autodemontagebedrijven (waaronder Heinhuis Auto & Metaal Recycling) voldoen aan de strenge ARN-eisen en zijn actief bij de milieuverantwoorde demontage van autowrakken. Deze bedrijven moeten voldoen aan eisen en normen op het gebied van milieu, veiligheid en efficiency.
In de certificering is onder meer het demonteren en gescheiden opslaan van talloze stoffen geregeld, waaronder accu’s, koelvloeistof, remvloeistof, afgewerkte olie, rubberstrips, banden, glas, PURschuim, schuim uit stoelen en diverse andere kunststoffen.

De helft minder ‘afval’
Per dag danken we in Nederland meer dan 1000 auto’s af. Een deel van de materialen is opnieuw te gebruiken. De te verhandelen onderdelen worden van het wrak verwijderd. Ruim 85 procent van het dan overgebleven wrak wordt in staalfabrieken en smelterijen verwerkt tot nieuw staal.
Toch blijft van iedere auto 250 tot 300 kilo afval over.

Dat betekent jaarlijks ruim 100 miljoen kilo auto-afval naar een steeds grotere afvalberg. Dit leek tot voor kort een onoplosbaar probleem. Gelukkig heeft de autobranche zelf het initiatief genomen om dit aan te pakken en streeft daarbij naar forse verminderingen van de hoeveelheid te storten materiaal.

Stuur een emailOf bel 0545 - 472052
Heinhuis Recycling
Ballastweg 10
7151 JC Eibergen (NL)
Tel. (+31) 0545 472052
info@heinhuis.nl
Bekijk route
Voer een vertrekpunt in