Voor particulieren

Bent u bezig met de bouw of verbouwing van uw huis? Dan komt daar vaak oud ijzer, metaal en afval bij kijken. Wij recyclen dit zorgvuldig voor u. U kunt deze materialen wegbrengen naar onze milieustraat in Eibergen of Ruurlo. Of u kunt een container bestellen, die wij brengen en ophalen, waar en wanneer u dat uitkomt.

Zelf brengen

U kunt uw oud ijzer, metalen en afval zelf wegbrengen naar één van onze vestigingen in Eibergen, Ruurlo of Stadtlohn. Daar wegen wij de materialen en sorteren deze. Dat kan wanneer het u uitkomt, zonder afspraak. Onze mensen helpen u graag en bieden u een marktconforme vergoeding. U bent van harte welkom!

Container nodig?

Wij plaatsen containers in alle soorten en maten, wanneer u dat wilt. Als de container vol is, komen we deze binnen 24 uur ophalen en verzorgen de verdere recycling van uw afval.

Bouw- en sloopafval
Grofvuil
Hout
Ijzer en Metalen
Puin
Tuin en snoeiafval

U heeft gekozen voor

Bouw- en sloopafval

Onder gemengd bouwafval verstaan we alle afval dat vrijkomt bij een verbouwing, nieuwbouw of renovatie. Bijvoorbeeld hout, puin, papier/karton, metalen, kunststoffen en overige recyclebare materialen. In deze container mogen geen gevaarlijke afvalstoffen, asbest of asbestgelijkende materialen, vloeibare afvalstoffen (bitumen) of volle kitspuiten en niet uitgeharde verf. Voor gemengd bouwafvalcontainers hanteren wij een maximum vulgewicht van 250 kg per m³.

Grofvuil

Grofvuil is Grof huishoudelijk afval dat niet in een reguliere afvalcontainer past, zoals: meubels, kasten, vloerbedekking, witgoed, apparatuur, tuinstoelen.

Hout

Toegestaan: A- en B-hout: A-hout bevat onbehandeld en massief hout. B-hout kanbestaan uit verlijmd, geverfd, geperst of geplastificeerd hout alsmede plaatmateriaalmet spijkers en schroeven. Beide afvalstromen mogen in deze bak. Belangrijk om teweten is, dat het niet toegestaan is om takken, stobben en gevaarlijke afvalstoffen indeze containers te doen.

Niet toegestaan: C-hout: C-hout kan bestaan uit verduurzaamd of deels verbrandhout, gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout. Let op, wilt u dit materiaalafvoeren neem dan even contact met ons op. Voor deze afvalstroom geldt eenafwijkend tarief.

Ijzer en Metalen

Toegestaan: Metalen bestaan uitsluitend uit ferro- en non ferro materialen zoals oud ijzer, staal en metalen zoals RVS, koper, aluminium, lood, zink enz.

Niet toegestaan: Het aangeboden materiaal mag onder geen enkel beding de volgende zaken bevatten: afval zoals bouw- en sloopafval, hout, plastic, papier, puin, chemisch afval, asbestgelijkende stoffen en alle andere afvalstromen anders dan metalen.

Puin

Bij het bouwen of verbouwen komt puin vrij, denk aan baksteen- of betonpuin, gemengd puin (maximale afmeting 70x70cm). In deze container mag niet meer dan 15% grond of zand gestort worden. In deze container mag geen gips, cellenbetonblokken, asbest of asbestgelijkend materiaal, glas, hout, tempex, dakafval, schoorsteenpuin of verontreinigd puin en gevaarlijke afvalstoffen.

Tuin en snoeiafval

Onder tuin & plantsoenafval wordt o.a. verstaan: gemaaid gras, bermgras, bladeren, takken, struiken, hooi, stro, organisch tuinafval en snoeiafval. In deze container hoort geen zand/grond, bewerkt hout, puin, glas of andere verontreinigingen.

Zaterdag 27 april Koningsdag gesloten.